Konferencja Dyspozytor Medyczny w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego


PostHeaderIcon Najlepsi w kraju

Dodał: Rafał Waligóra 2016-09-17

45 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski, a także z Białorusi i Ukrainy brało udział w XV Otwartych Mistrzostwach Polski - Ratownictwo 2016, które odbywają się w Białymstoku i Supraślu. Współzawodnictwo zespołów ratowniczych połączone jest z konferencjami naukowymi z zakresu medycyny ratunkowej.Bielskie Pogotowie Ratunkowe reprezentowały dwa zespoły z których to zespół w składzie Arkadiusz Stasicki, Tomasz Ilczak oraz Michał Ćwiertnia okazali się najlepi wśród startujących zespołów

Natomiast nasz drugi zespół w składzie Przemek Horecki, Dawid Olejak oraz Maciej Wykręt zdobył puchar dla najlepszego zespołu w zadaniu "Niespodzianka" .

 

Serdecznie gratulujemy !

 

Więcej szczegółów wkrótce

do góryDo góry

PostHeaderIcon VIII Sympozjum

Dodał: Rafał Waligóra 2016-09-16

do góryDo góry

PostHeaderIcon Podziękowania

Dodał: Rafał Waligóra 2016-09-09

do góryDo góry

PostHeaderIcon Podziękowania

Dodał: Rafał Waligóra 2016-08-10

do góryDo góry

PostHeaderIcon Podziękowania

Dodał: Rafał Waligóra 2016-08-03

do góryDo góry

PostHeaderIcon Światowe Dni Młodzieży.

Dodał: Rafał Waligóra 2016-07-27

Bielskie Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy przy zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży, wysłało do Krakowa 6 zespołów ratownictwa medycznego z pełnym wyposażeniem medycznym. 

A wcześniej w czasie trwania tygodnia diecezjalnego nasze zespoły zabezpieczały pielgrzymów.

 

View post on imgur.com
do góryDo góry

PostHeaderIcon Opieka medyczna podczas Światowych Dni Młodzieży

Dodał: Rafał Waligóra 2016-07-15

EN - General information concerning access to health care during a temporary stay in Poland

DE - Das polnische Gesundheitssystem

IT - Informazioni generali - Accesso all’assistenza sanitaria durante il soggiornotemporaneo in Polonia

ES - El Sistema de Salud en Polonia

FR - Accès à l’assistance médicale en Pologne pendant un séjour temporaire

PL - W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, a w szczególności, gdy wystąpiły: o utrata przytomności o zaburzenia świadomości o drgawki o nagły, ostry ból w klatce piersiowej o zaburzenia rytmu serca o nasilona duszność o nagły ostry ból brzucha o uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi o masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego o masywny krwotok z dróg rodnych o gwałtownie postępujący poród o ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta o zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami o rozległe oparzenia o udar cieplny o wyziębienie organizmu o porażenie prądem o podtopienie lub utoniecie o agresja spowodowana chorobą psychiczną o dokonana próba samobójcza o upadek z dużej wysokości o rozległa rana będąca efektem urazu lub krwotok o urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się WEZWIJ POGOTOWIE! zadzwoń pod numer alarmowy 999 lub 112 POZ – wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń. Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze oraz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:  w warunkach ambulatoryjnych,  telefonicznie,  w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:  nagłego zachorowania;  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;  gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
do góryDo góry

PostHeaderIcon Podziękowania od uczniów z ZPSiG nr 1 w Szczyrku

Dodał: Jacek Sztafiński 2016-07-04

Uczniowie, Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku dziękują ratownikom Bielskiego Pogotowia Ratunkowego za przeprowadzenie szkolenia oraz prezentację sprzętu ratowniczego.

do góryDo góry

PostHeaderIcon Kolejne dzieci ukończyły kurs

Dodał: Rafał Waligóra 2016-06-15

Z inicjatywy Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Ratowników Medycznych Andrzeja Błasiaka, Michała Szlagora oraz władz Gminy Porąbka dzieci z klas I – III przechodziły specjalistyczny kurs z pierwszej pomocy.

20 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Bujakowie Ratownicy Medyczni zakończyli kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

Wójt Gminy Porąbka Czesław Bułka podziękował wykwalifikowanym Ratownikom Medycznym z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego za fachowe, pełne zaangażowania przeprowadzenie kursu w Gminie Porąbka.

Podczas spotkań dzieci otrzymały opaski odblaskowe od Gminy Porąbka oraz firmy „ Makarony Czanieckie”.

Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu dzieci nabyły umiejętności właściwej oceny sytuacji oraz dostrzegą ważną rolę świadka, który widzi człowieka w potrzebie.

Ratownicy Medyczni, którzy prowadzili szkolenie:

Błasiak Andrzej, Płonka Mateusz, Szlagor Michał, Szłapa Jan, Bączek Paweł, Dariusz Kiszka.

 

 

do góryDo góry

Poprzednie wiadomości:

PostHeaderIcon Ogłoszenie na nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż myjki kół   Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Życzenia  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Życzenia  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Informacja   Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Życzenia  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Uzupełniający konkurs ofert dla lekarzy  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Kurs pierwszej pomocy w Gminie Porąbka dla dzieci  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Konkurs ofert dla lekarzy  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Porady na wypadek silnych mrozów  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Życzenia  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Ratują życie chorych w ciężkim stanie  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Uwaga! Ważna informacja dla lekarzy  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Każdy adres jest ważny  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Podziękowania  Czytaj więcej...

PostHeaderIcon Nieobecni są najbliżej   Czytaj więcej...

do góryDo góry
Dane Kontaktowe
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała
ul. Emilii Plater 14
Email: Sekretariat

Administracja:
Tel: (33) 815-90-45
(33) 815-90-46

Dyspozytornia medyczna:
Tel:999

Transport medyczny:
Tel:(33) 812 44 48

Nocna i świąteczna pomoc:
Tel:(33) 812 44 48

Fax: (33) 811-74-47
Sympozjum
mistrzostwa
Mistrzostwa Zimowe
mistrzostwa
Linki
bip
powiat bielski
NFZ Katowice
Ankieta dla pacjenta
Ankieta dla pacjenta
Certyfikaty
iso