Czekaj...

Dyspozytor Medyczny w systemie PRM

VI Konferencja naukowo-szkoleniowa organizowana przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe
Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Koszty uczestnictwa

 

W roku 2019 koszty uczestnictwa w konferencji kształtują się następująco:

  •  1000zł od osoby*

* – Ceny brutto przy złożeniu oświadczenia. W przypadku jego braku do ceny zostanie doliczony podatek VAT.

 

Wpłaty proszę dokonać na konto Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej:

Bank Spółdzielczy w Zatorze

44 8136 0000 0060 2057 2000 0040