Zgłoszenie uczestników

Prosimy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Dane jednostki:

Lista zawodników:

W przypadku braku, pola prosimy zostawić puste

Lista obserwatorów:

W przypadku braku, pola prosimy zostawić puste

UWAGA!

Prosimy wypełniać osobny formularz dla każdej załogi startującej z danej jednostki

Zgłoszenia załóg członków Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

Oświadczenie dotyczące finansowania

W przypadku finansowania udziału w Mistrzostwach ze środków publicznych prosimy o wypełnienie dostępnego oświadczenia. Nieprzesłanie oświadczenia będzie równoznaczne z doliczniem podatku VAT do kosztów udziału.

Informacje dot. zgłoszeń

Tomasz Cielęcarz, tel. +48 506 167 127, mistrzostwa@pogotowie.bielsko.pl

Klauzula Informacyjna

Współorganizatorzy

Sponsorzy