Zgłoszone załogi

Polskie:

1

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie  •  Tarnów  •  PL

2

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie  •  Tarnów  •  PL

3

SP ZOZ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W PŁOCKU  •  PŁOCK  •  PL

4

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach  •  Katowice  •  PL

5

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach  •  Katowice  •  PL

6

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  •  Szczecin  •  PL

7

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie  •  Szczecin  •  PL

8

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ  •  Gdynia  •  PL


Zagraniczne:

Współorganizatorzy