Formularz zgłoszeniowy

Rejestracja załóg zamknięta.

Koszty uczestnictwa

Zawodnik - 1500,00 zł* od osoby

Obserwator - 2000,00 zł + 23% VAT = 2460,00zł od osoby

* Cena dla zawodników w przypadku złożenia oświadczenia VAT - zwolnienie VAT. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT, czyli: 1.500,00 zł + 23% VAT tj. 345,00 zł = 1.845,00 zł brutto

Cena obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały informacyjne

Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 1 grudnia 2022.

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w mistrzostwach.

Cena obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały informacyjne oraz panele naukowe.

Wpłaty należy dokonać na podany numer konta:
Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Bank Spółdzielczy w Zatorze
44 8136 0000 0060 2057 2000 0040