Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Lista zgłoszeń załóg została zamknięta.

Koszty uczestnictwa

Zawodnik - 1800,00 zł* od osoby

Obserwator - 2.200,00 zł netto + 23% VAT tj. 506,00 zł = 2.706,00 zł brutto od osoby

* * Cena dla zawodników w przypadku złożenia oświadczenia VAT - zwolnienie VAT. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT, czyli: 1.800,00 zł + 23% VAT tj. 414,00 zł = 2.214,00 zł brutto

Cena obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały informacyjne

Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do 30 LISTOPADA 2023 roku.

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w mistrzostwach.

Cena obejmuje noclegi, wyżywienie, materiały informacyjne oraz panele naukowe.

Wpłaty należy dokonać na podany numer konta:
Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Bank Spółdzielczy w Zatorze
44 8136 0000 0060 2057 2000 0040