Dofinansowanie od PZU Życie

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez PZU Życie SA, Bielskie Pogotowie Ratunkowe zakupiło środki ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Serdecznie dziękujemy.

Wydatek sfinansowano z Umowy prewencyjnej nr 316/2023/PZUZ/20/Katowice z PZU Życie SA, zawartej pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.