Praca w BPR

Wszystkie osoby posiadające kwalifikacje do bycia członkiem zespołu ratownictwa medycznego zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2022 poz. 1720 zapraszamy do składania podań w sekretariacie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

Prosimy dostarczyć: 

Curriculum Vitae

List motywacyjny