Rada społeczna

Organem założycielskim Pogotowia jest Powiat Bielski, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Przy Pogotowiu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia.

Szczegółowe zadania Rady Społecznej określa Statut Pogotowia.

Więcej informacji na stronach internetowych Powiatu bielskiego. www.powiat.bielsko.pl

Skład Rady Społecznej:
  • Barbara Adamska – Przewodniczący. Członek Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
  • Anna Lechowicz – Członek. Przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  • Adam Caputa – Członek. Przedstawiciel Rady Powiatu w Bielsku-Białej
  • Krzysztof Chodorowski – Członek. Przedstawiciel Rady Powiatu w Bielsku-Białej
  • Andrzej Sowa – Członek.Przedstawiciel Rady Powiatu w Bielsku-Białej