Transport sanitarny

Bielskie Pogotowie Ratunkowe posiada w swojej dyspozycji ambulanse sanitarne wyposażone zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Od wielu lat mamy podpisane umowy ze szpitalami i innymi podmiotami, dla których wykonujemy profesjonalne transporty sanitarne realizowane na terenie całego kraju. Bielskie Pogotowie Ratunkowe wykonuje również transporty poza terytorium Polski.

Transporty bliskie (tj. w obrębie powiatu bielskiego) należy zgłaszać w dniu planowanego wyjazdu.

Transporty dalekie proszę zgłaszać min. z jednodniowym wyprzedzeniem.

Telefon do zgłaszania transportów:

033 8124448

Bielskie Pogotowie Ratunkowe świadczy również usługi prywatnego płatnego transportu medycznego.

Cennik usług – obowiązujący od 1.01.2022r.

Rodzaj ambulansu sanitarnegoCena** [zł]/kmCena [zł]/godz. efektywnej pracy zespołu*
Karetka ratunkowa – zespół specjalistyczny (obsada 2x ratownik + lekarz)5,00240,00
Karetka ratunkowa – zespół podstawowy (obsada: ratownik + ratownik/pielęgniarka)5,00110,00
Karetka sanitarna transportowa (obsada: kierowca + sanitariusz)5,00110,00

* Czas efektywnej pracy zespołu nalicza się (z dokłanością do 0.5 godz.) od momentu podstawienia ambulansu do dyspozycji zamawiającego, do zakończenia zlecenia przewozowego.

** Przebieg km ambulansu nalicza się od wyjazdu z siedziby BPR do powrotu w miejsce stacjonowania.