Dofinansowanie z PZU Życie

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez PZU Życie SA, Bielskie Pogotowie Ratunkowe zakupiło środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Serdecznie dziękujemy.

Wydatek sfinansowano z Umowy prewencyjnej nr 2795/2021/PZUZ/20/Kraków z PZU Życie SA, zawartej pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.