Dotacja na zakup nowych karetek

1 200 000 zł dotacji od Ministra Zdrowia na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów z wyposażeniem dla dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. W dniu dzisiejszym w obecności v-ce wojewody śląskiego Jan Chrząszcz ,sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed, Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, Przemysław Drabek – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Gaża – Poseł na Sejm RP, dyrektor wydziału powiadamiania ratunkowego Tomasz Michalczyk, v-ce starosta powiatu bielskiego Andrzej Kamiński, członek zarządu powiatu bielskiego Barbara Adamska nastąpiło przekazanie symbolicznych dwóch czeków na zakup nowych karetek. Jak zapewniał dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Pan Wojciech Waligóra, zakup ambulansów zwiększy bezpieczeństwo i skuteczność funkcjonowania ratownictwa medycznego działającego na terenie gminy Jasienica i Wilkowice, a także przyczyni się do zwiększenie standardu jakości i komfortu zarówno pacjentów, jak i pracowników medycznych realizujących tego typu świadczenia. Planowana jest pod koniec roku dostawa dwóch nowych ambulansów 4×4 w zabudowanie kontenerowej. Systematyczna i sukcesywna wymiana floty sprawi iż średni wiek karetek systemowych we flocie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego wyniesie tylko 2 lata.

Również dzisiaj nastąpiło przekazanie nowego wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego. Do Bielskiego Pogotowia Ratunkowego trafiły 2 urządzenia do kompresji klatki piersiowej, 2 defibrylatory oraz 4 respiratory medyczne.

W lipcu 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zadeklarowała przekazanie stronie polskiej sprzętu w postaci defibrylatorów, respiratorów oraz urządzeń do kompresji klatki piersiowej z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego. Ministerstwo Zdrowia otrzymało deklarację WHO przekazania stronie polskiej 385 respiratorów, 392 defibrylatorów i 204 urządzeń do kompresji klatki piersiowej. Podział tych urządzeń na poszczególne województwa dokonany został przez resort zdrowia na podstawie procentowego udziału danego województwa w unormowanej liczbie zespołów ratownictwa medycznego w kraju. Sprzęt w ostatnich dniach sierpnia 2023 r., za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został dostarczony do wszystkich województw w kraju.