Konkurs ofert dla ratowników medycznych

Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:
Przedmiot zamówienia
PAKIET A
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Transportowym 
PAKIET B
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny w Zespole Ratownictwa Medycznego
PAKIET C
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Transportowym 
PAKIET D
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownictwa medycznego – Ratownik Medyczny z uprawnieniami kierowcy samochodu sanitarnego uprzywilejowanego w Zespole Ratownictwa Medycznego

Szczegóły

http://bip.pogotowie.bielsko.pl/index.php?id_kat=21