Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego II postępowanie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021r., poz.711, z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 430), Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Emilii Plater 14.

BIP BPR: http://bip.pogotowie.bielsko.pl/index.php?id_kat=21

BIP Starostwo powiatu Bielskiego https://bip.powiat.bielsko.pl/9901/dokument/81403