Rok pozbawienia wolności za atak na ratowników medycznych

Kilka miesięcy temu doszło do brutalnego ataku na dwóch ratowników medycznych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego podczas interwencji na terenie miasta. Incydent ten wstrząsnął pracownikami wywołując lawinę oburzenia i ukazał trudności, z jakimi spotykają się służby medyczne w codziennej pracy.

Natychmiast po zaistniałym zdarzeniu decyzją dyrektora Wojciecha Waligóry pokrzywdzonym ratownikom została zapewniona pomoc prawnika Bielskiego Pogotowia Ratunkowego adwokata Damiana Piętki.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej szybko rozpatrzył sprawę i wydał wyrok. Sprawca został skazany na karę jednego roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz został zobowiązany do zapłacenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.

Incident ten przypomina nam o ogromnym wysiłku i poświęceniu, jakie medycy codziennie wkładają w swoją pracę na rzecz innych. Ich praca jest niezwykle ważna i zasługuje na pełne wsparcie i szacunek ze strony społeczności oraz instytucji państwa.

Przypominamy wszystkim medykom, że każda napaść lub znieważenie funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem i powinno być bezzwłocznie zgłoszone dyrekcji, która zawsze zapewni swoim pracownikom pomoc i wsparcie.