Statystyki BPR za rok 2023

W roku 2023, Bielskie Pogotowie Ratunkowe odnotowało łącznie 31,658 wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Spośród nich, 29,633 to wizyty zrealizowane, natomiast pozostałe przypadki to odwołane interwencje przez dyspozytora bądź nie było pacjenta na miejscu zdarzenia.

Wyraźnie wyróżnił się zespół S05 28 stacjonujących na ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej realizując w roku 3682, który przodował w liczbie wykonanych wizyt. Grudzień okazał się być miesiącem z największą liczbą interwencji – zarejestrowano wtedy 2,940 wyjazdów.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe miało za zadanie przetransportować 15,324 pacjentów, z czego aż 9,457 osób trafiło do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Najczęstszym rozpoznaniem stawianym przez kierowników ZRM było nadciśnienie samoistne.

Interesującym aspektem tych statystyk jest fakt, że tylko 38% wyjazdów było klasyfikowanych jako sytuacje nagłego zagrożenia zdrowotnego. W odniesieniu do demografii pacjentów, 51,3% stanowiły kobiety, a średni wiek pacjentów wynosił 59 lat.